top of page

Calitate și Mediu

TECHROM-Logo-.png

1. Angajamentul Nostru față de Calitate

La TechRom, calitatea este prioritatea noastră principală. Ne străduim să oferim produse și servicii care să îndeplinească și să depășească așteptările clienților noștri. Politica noastră de calitate include:

   Respectarea standardelor: Ne asigurăm că toate produsele noastre respectă standardele internaționale de calitate și siguranță.
   Îmbunătățire continuă: Investim constant în tehnologii noi și îmbunătățim procesele pentru a oferi cele mai bune soluții.
   Control riguros: Implementăm procese stricte de control al calității în fiecare etapă a producției, de la selectarea materiilor prime până la livrarea produselor finale.
   Satisfacția clientului: Feedback-ul clienților este esențial pentru noi. Utilizăm sugestiile și reclamațiile pentru a îmbunătăți continuu produsele și serviciile noastre.

2. Angajamentul Nostru față de Mediu

TechRom este dedicat protecției mediului și desfășurării activităților noastre într-un mod sustenabil. Politica noastră de mediu include:

   Reducerea amprentei de carbon: Luăm măsuri pentru a reduce emisiile de carbon prin optimizarea proceselor de producție și utilizarea resurselor de energie regenerabilă acolo unde este posibil.
   Managementul deșeurilor: Implementăm practici eficiente de gestionare a deșeurilor, inclusiv reciclarea și reducerea la minimum a deșeurilor generate în timpul producției.
   Utilizarea responsabilă a resurselor: Ne angajăm să folosim resursele naturale într-un mod responsabil și să promovăm eficiența energetică.
   Conformitatea cu legislația: Ne asigurăm că toate operațiunile noastre sunt conforme cu legislația și reglementările de mediu aplicabile.

3. Certificări și Recunoașteri

Suntem mândri să deținem următoarele certificări care demonstrează angajamentul nostru față de calitate și protecția mediului:

   ISO 9001: Certificare pentru sistemul de management al calității.
   ISO 14001: Certificare pentru sistemul de management al mediului.
   Alte certificări relevante pentru industrie.

4. Inițiative și Proiecte Ecologice

TechRom se implică activ în diverse inițiative și proiecte ecologice, inclusiv:

   Parteneriate cu organizații de mediu: Colaborăm cu organizații locale și internaționale pentru a susține proiecte de protecție a mediului.
   Campanii de conștientizare: Organizăm campanii de educare și conștientizare pentru angajați și comunitate cu privire la importanța protecției mediului.

5. Contact

Pentru mai multe informații despre angajamentele noastre față de calitate și mediu, vă rugăm să ne contactați la:

TechRom

bottom of page