top of page

Condiții de Garanție și Livrare

TECHROM-Logo-.png

1. Introducere

La TechRom, ne angajăm să oferim produse și servicii de înaltă calitate, care să satisfacă nevoile și așteptările clienților noștri. Această secțiune descrie în detaliu condițiile de garanție și livrare aplicabile produselor noastre. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste condiții înainte de a achiziționa produsele noastre.

2. Condiții de Garanție

2.1. Politica de Garanție a Producătorului

Deoarece TechRom este o firmă distribuitoare, perioadele și condițiile de garanție pentru produse sunt stabilite de fiecare producător în parte. Fiecare produs poate avea termeni și condiții de garanție diferite, care sunt determinate de politica specifică a producătorului. Prin urmare, vă recomandăm să consultați documentația de garanție a produsului respectiv sau să contactați TechRom pentru informații suplimentare.

2.2. Durata Garanției

Durata garanției poate varia în funcție de produs și de producător. În general, perioada de garanție acoperă defectele de fabricație și materialele defectuoase, dar nu acoperă uzura normală, utilizarea necorespunzătoare, sau deteriorările cauzate de factori externi.

2.3. Procedura de Garanție

Pentru a beneficia de serviciile de garanție, cumpărătorul trebuie să furnizeze dovada achiziției și să respecte instrucțiunile de utilizare și întreținere ale produsului. În caz de defecțiune, produsul trebuie returnat către TechRom sau către centrul de service autorizat desemnat de producător, împreună cu toate accesoriile și documentația relevantă.

2.4. Limitări și Excluderi

TechRom nu poate fi considerată responsabilă pentru întârzierile apărute în procesele de garanție sau livrare care pot apărea din cauza producătorului. În plus, TechRom nu va acoperi costurile asociate cu transportul, vama sau alte cheltuieli suplimentare, cu excepția cazului în care aceste costuri sunt acoperite de producător.

3. Condiții de Livrare

3.1. Termeni de Livrare

Livrarea produselor comandate de la TechRom se face în conformitate cu termenii stabiliți în momentul achiziției. Termenele de livrare pot varia în funcție de disponibilitatea produsului, locația cumpărătorului și metoda de livrare aleasă.

3.2. Întârzierea Livrării

TechRom va depune toate eforturile pentru a asigura livrarea produselor în termenii conveniți. Cu toate acestea, nu putem fi considerați responsabili pentru întârzierile cauzate de factori externi, cum ar fi condițiile meteorologice, problemele de transport sau alte evenimente neprevăzute.

3.3. Costuri de Livrare

Costurile de livrare sunt calculate în funcție de greutatea și dimensiunile produsului, precum și de destinația de livrare. Aceste costuri vor fi comunicate cumpărătorului în momentul plasării comenzii.

4. Responsabilități ale Cumpărătorului

4.1. Instalarea Produsului

Cumpărătorul este responsabil pentru pregătirea tuturor sistemelor de conexiuni necesare pentru instalarea produselor achiziționate. TechRom recomandă ca instalarea să fie efectuată de către un tehnician autorizat și ca verificările preliminare să fie realizate de un reprezentant TechRom înainte de punerea în funcțiune a sistemului.

4.2. Respectarea Instrucțiunilor

Cumpărătorul trebuie să respecte toate instrucțiunile de utilizare și întreținere furnizate de producător pentru a asigura funcționarea corectă și durabilitatea produsului. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la pierderea garanției.

5. Drepturi și Obligații ale TechRom

5.1. Accesul la Produse

În limitele autorizațiilor acordate de către furnizorii noștri, TechRom poate avea sau nu acces limitat sau nelimitat la produsele respective. În timpul acestui acces, TechRom nu este responsabilă pentru defecțiunile identificate, ci asigură relațiile cu furnizorul principal pentru rezolvarea problemelor.

5.2. Solicitarea Costurilor Suplimentare

În cazul în care un produs necesită schimbarea pieselor sau alte intervenții similare, iar producătorul nu acoperă costurile de transport, vamă și alte cheltuieli asociate, TechRom își rezervă dreptul de a solicita aceste costuri de la cumpărător.

5.3. Refuzul Solicitărilor de Service Gratuit

TechRom își rezervă dreptul de a refuza solicitările de service gratuit în cazul în care produsele nu au fost achiziționate prin intermediul firmei TechRom sau dacă deteriorarea produselor este rezultatul acestui fapt. În aceste situații, TechRom poate solicita costuri de reparație.

6. Informații Suplimentare

Pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și service pentru fiecare produs, vă rugăm să contactați TechRom, producătorul sau să consultați pagina web a producătorului, dacă există.

7. Contact

Pentru orice întrebări sau clarificări privind condițiile de garanție și livrare, vă rugăm să ne contactați la:

TechRom

bottom of page