top of page

Fabricație Sudată

Fabricație Sudată

Fabricație Sudată

Sudura, în definiția sa generală, este un proces industrial de fabricație în care două sau mai multe piese sunt unite prin aplicarea de căldură, presiune sau ambele, astfel încât părțile se solidifică împreună pe măsură ce se răcesc. Sudura este utilizată în principal pentru materiale metalice și termoplastice. În unele cazuri, sudura poate fi folosită și pentru materiale din lemn. În funcție de materialele utilizate, fabricația sudată poate necesita procese și tehnici speciale.

Piesele care sunt unite sunt denumite "material de bază". Materialul adăugat în timpul procesului de sudură pentru a facilita unirea se numește "material de umplutură" sau "material consumabil". Materialele consumabile pot include:

- Placă de bază
- Tub
- Fir de umplutură

Materialul consumabil sub formă de electrod (pentru aplicarea sudurii cu arc) utilizează energie electrică pentru a genera căldura necesară topirii metalelor în sudura cu arc sau sudura sub gaz protector. Energia termică obținută din energie electrică este utilizată pentru a uni metalul cu metal. Metalele topite se solidifică după răcire, finalizând procesul de "legătură".

În sudura sub gaz protector, un electrod metalic este folosit pentru a topi metalele la punctul de contact. Aceasta este o formă de sudură în care un arc electric este format între electrod și materialul de bază cu ajutorul unei surse de energie adecvate.

Compoziția materialelor consumabile utilizate la sudură este de obicei similară cu cea a materialului de bază. Selectarea materialelor consumabile trebuie să asigure o sudură omogenă cu materialul de bază. Totuși, în anumite procese, cum ar fi sudura fontei fragile, se pot folosi materiale de umplutură cu compoziții diferite. Aceste tipuri de sudură sunt numite suduri eterogene.

După finalizarea procesului de sudură, legătura rezultată se numește "îmbinare sudată" în context industrial.

**Cum se efectuează sudura?**

Operațiunile de sudură într-un mediu de fabricație pot fi clasificate în trei categorii principale: sudura metalelor, sudura plasticelor și sudura lemnului.

**Sudura metalelor**

Spre deosebire de lipirea tare sau moale, care nu topesc materialul de bază, sudura metalelor implică utilizarea unei călduri intense pentru a topi materialul de bază. În general, se utilizează un material de umplutură.

Căldura intensă generează un bazin de sudură din materialul topit, care, după răcire, formează o legătură mai puternică decât metalul de bază. Presiunea poate fi utilizată în combinație cu căldura sau separat pentru a crea sudura.

Pentru a preveni contaminarea sau oxidarea materialului de umplutură topit, se folosește un gaz protector.

**Sudura plasticelor**

Sudura plasticelor utilizează căldura pentru a fuziona materialele la temperaturi ridicate. Procesul se desfășoară în trei etape principale:

1. Suprafațele de sudat sunt curățate și pregătite înainte de aplicarea căldurii și presiunii.
2. Se efectuează sudura.
3. Materialele sunt lăsate să se răcească.

Sudura plasticelor poate folosi metode de încălzire externe sau interne pentru a realiza legătura.

**Sudura lemnului**

Sudura lemnului utilizează căldura generată prin frecare pentru a uni piesele. Materialele sunt supuse la presiune mare și, prin frecare liniară, se generează energia necesară pentru sudură.

Acest proces permite unirea lemnului fără utilizarea adezivilor sau cuielor, fiind rapid și eficient.

**Calitatea sudurii**

Asigurarea calității sudurii implică utilizarea de metode și acțiuni tehnologice pentru a testa și garanta calitatea sudurilor, verificând existența, locația și acoperirea sudurilor. Dacă procesul de sudură nu respectă specificațiile necesare, zona sudată poate eșua sub sarcini în timpul duratei de viață a produsului.

După finalizarea sudurii, se efectuează teste și analize standardizate pentru a verifica calitatea și precizia sudurii. Aceste teste se concentrează pe calitatea și rezistența produsului final. Se folosesc metode standardizate pentru a determina conformitatea sudurilor cu criteriile de calitate a fabricației sudate, verificând existența, poziția și extinderea sudurilor.

Pentru informații suplimentare despre fabricația sudată, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile noastre de contact.

bottom of page